USŁUGI

Jesteśmy obecnie prężnie rozwijającą się firmą z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. Świadczymy usługi w szerokim zakresie prac związanych z elektroenergetyką nN i ŚN. Wysoką jakość oraz niezawodną pracę naszych produktów i usług zapewniamy dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze pracowników oraz stosowaniu wysokiej jakości komponentów do produkcji naszej aparatury. Nasze usługi poszerzyliśmy w minionym okresie czasu o wykonawstwo sieci światłowodowych i dysponujemy w tym zakresie odpowiednim sprzętem i doświadczeniem.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Budowę rozdzielnic niskiego i średniego napięcia,
 • Wykonawstwo kompleksowych instalacji elektrycznych przemysłowych, użyteczności publicznej jak również w domach indywidualnych. Nasze instalacje cechuje niezawodność, bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetyka wykonania.
 • Specjalizujemy się również w tak zwanych inteligentnych instalacjach, mających poprawić jakość i komfort życia.
 • Wykonujemy pomiary elektryczne we wszystkich układach sieci, w instalacjach jedno i trójfazowych.
 • Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy itp. m. in:
  - Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
  - Pomiary oświetlenia
  - Pomiary rezystancji izolacji przewodów
  - Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  - Pomiary uziemień i odgromów

Do współpracy zapraszamy prywatnych inwestorów, jak również firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zawsze indywidualnie podchodzi do klienta, natomiast przy projektowaniu instalacji elektrycznych staramy się łączyć optymalne rozwiązania z możliwościami finansowymi naszych klientów.