O firmie

Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe Sakop Sp. z o.o. powstało w 1991r. i zostało zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Katowicach pod nr RHB 6909.

Przedsiębiorstwo aktualnie zatrudnia 42 pracowników

W skład zarządu wchodzą:

Gabriela Sławik - Prezes
Robert Sławik - Prokurent - Dyrektor ds. Rozwoju

 


Produkujemy:

- zestawy do łączenia i naprawy kabli elektroenergetycznych oraz przewodów oponowych na napięcie do 30 kV,

- zestawy do łączenia i naprawy kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowniczych,

- przekaźniki zabezpieczeniowe i kontrolne sieci nN,

- skrzynki łączeniowe oraz rozgałęźne dla sieci elektroenergetycznej nN,

- skrzynki łączeniowe, rozgałęźne dla obwodów sterowniczych i telekomunikacyjnych,

- pulpity sterownicze,

- rozdzielnice dla sieci niskich napięć,

- wyłączniki stycznikowe 16 - 315 A dla sieci 500 V oraz 1000 V,

- zespoły transformatorowe o mocy do 20 kVA dla sieci 500 V oraz 1000 V,

- górnicze zasilacze elektronarzędzi dla sieci 500 V oraz 1000 V,

- oprawy oświetleniowe LED,

- czujniki mikrofalowe ruchu sterowania oświetleniem,

- optyczny czujnik przejazdu,

- sygnalizatory optyczno-akustyczne,

- transparenty, w tym iskrobezpieczne, semafory oraz sygnalizatory położenia zwrotnic,

- osprzęt trakcyjny dla kopalnianej sieci elektrycznej tj. uszyniacze trakcyjne, przerwa trakcyjna, łączniki sekcyjne, a także osłony przewodu jezdnego,

- zespół pomiaru energii elektrycznej sieci 500 V,

- ograniczniki przepięć sieci do 3,6/6 kV.

 

Świadczymy usługi:

- modernizacji i remontów aparatury elektrycznej i elektroenergetycznej,

- instalacji i remontów sieci kablowych na powierzchni i pod ziemią,

- instalacji elektrycznych przemysłowych i mieszkaniowych,

- instalacji oświetleniowych,

- instalacji odgromowych,

- instalacji AKPiA,

- instalacji i remontów górniczej trakcji elektrycznej przewodowej

- instalacji światłowodowych,

- dostaw kompletnych baterii akumulatorów bezobsługowych,

- szkolenia elektromonterów w zakresie wykonywania i napraw sieci kablowych elektroenergetycznych, elektrycznych, sterowniczych, telekomunikacyjnych oraz światłowodowych.

 

Ponadto firma świadczy elastyczny zakres usług oraz produkcji, biorąc pod uwagę indywidualne zapotrzebowanie klienta.