O firmie

Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe Sakop Sp. z o.o. powstało w 1991r. i zostało zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Katowicach pod nr RHB 6909.

Przedsiębiorstwo aktualnie zatrudnia 42 pracowników

W skład zarządu wchodzą:

Gabriela Sławik - Prezes
Czesław Walczak - V-ce Prezes
Robert Sławik - Prokurent - Dyrektor ds. Rozwoju


Produkujemy:

 • Rozdzielnice nN
 • Wyłączniki stycznikowe WSN 16 - 315 A
 • Zespoły transformatorowe ZTSN...o mocy do 20 kVA
 • Zasilacze elektronarzędzi
 • Transparent iskrobezpieczny
 • Transformatory oświetleniowe 500/220V o mocy do 10 kVA
 • Oprawy oświetleniowe LED
 • Przekaźniki zabezpieczeniowe i kontrolne sieci nN
 • Czujniki mikrofalowe ruchu sterowania oświetleniem
 • Przyrządy pomiarowe wielkości elektrycznych
 • Zespół pomiaru energii elektrycznej sieci 500 V
 • Transparenty, semafory, sygnalizatory położenia zwrotnic
 • Skrzynki łączeniowe, rozgałęźne, dobezpieczone do sieci elektroenergetycznej nN
 • Skrzynki łączeniowe, rozgałęźne dla obwodów sterowniczych i telekomunikacyjnych
 • Zestawy do łączenia i naprawy kabli elektroenergetycznych oraz przewodów na nap. do 30 kV
 • Zestawy do łączenia i naprawy kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowniczych
 • Osprzęt do kopalnianej trakcji elektrycznej 660 VDC tj. uszyniacze trakcyjne
 • Łączniki sekcyjne dla trakcji elektrycznej przewodowej
 • Osłony przewodu jezdnego, izolatory sekcyjne

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Remontujemy aparaturę elektryczna i elektroenergetyczna
 • Instalujemy i remontujemy sieci kablowe pod ziemia
 • Instalujemy i remontujemy trakcję elektryczna
 • Wykonujemy instalacje światłowodowe
 • Dostarczamy kompletne baterie akumulatorów bezobsługowych
 • Szkolenia elektromonterów w zakresie wykonywania i napraw sieci kablowych elektroenergetycznych, elektrycznych, sterowniczych, telekomunikacyjnych i światłowodowych