SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/5-3B(-N, -X, -XN)

  • SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/5-3B(-N, -X, -XN)
  • SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/5-3B(-N, -X, -XN)

SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA ROZGAŁĘŹNA TYPU SAKOP 2/5-3B(-N, -X, -XN)

 

 

ZASTOSOWANIE

Skrzynka łączeniowa rozgałęźna w wykonaniu normalnym typu SAKOP 2/5-3B(-N, -X, -XN) przeznaczona jest do:

• przelotowego połączenia dwóch odcinków przewodów lub kabli elektroenergetycznych,

• przelotowego połączenia i wykonania dodatkowego zabezpieczonego odgałęzienia z zasilającej linii kablowej w celu podłączenia potrzebnego urządzenia.

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Skrzynka przystosowana jest do pracy w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i zaliczonych do klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchem pyłu węglowego.

 

Skrzynka produkowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i aktualnym stanem wiedzy technicznej, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm oraz dyrektywą 2014/35/UE.

 

Skrzynka łączeniowa wykonywana jest w następujących opcjach:

SAKOP 2/5-3B - skrzynka z blachy stalowej pokrytej farbą RAL 7032

SAKOP 2/5-3BN - skrzynka ze stali nierdzewnej

SAKOP 2/5-3BX - skrzynka z blachy stalowej pokrytej farbą RAL 7032, brak wpustów kablowych

SAKOP 2/5-3BXN - skrzynka ze stali nierdzewnej, brak wpustów kablowych

 

 

SPECYFIKACJA

Typ skrzynki
SAKOP 2/5-3B (-N)
SAKOP 2/5-3BX (-N)
Napięcie znamionowe
500 V
500 V
Obciążalność zacisków w torze przelotowym
320 A
320 A
Maksymalny przekrój kabla
dopływowego
120 mm2
120 mm2
Maksymalny przekrój kabla
odpływowego
70 mm2
70 mm2
Dopuszczalny prąd odgałęzienia
160 A
160 A
Wpusty kablowe typu WK-... dla kabli o średnicach
  • WK-1: 5-20 mm
  • WK-2: 20-30 mm
  • WK-3: 30-30 mm
  • WK-4: 40-50 mm
  • WK-5: 50-60 mm
3 szt
0 szt
Stopień ochrony obudowy
IP 54
IP 54
Wymiary gabarytowe
(szer. x wys. x gł.)
450 x 710 x 240 mm
450 x 710 x 240 mm
Masa ~ 15 kg ~ 15 kg